Home / Meer info / School Maatschappelijke Dienstverlening SMW +

School Maatschappelijke Dienstverlening SMW +


De School Maatschappelijk Werker (SMW’er) is er voor school, ouders én kind. Hieronder is beschreven wat de SMW’er doet, daarbij wanneer en hoe je bij de SMW’er terecht kan.

Waarom School Maatschappelijk Werk?
Het streven van SMW is dat alle gezinnen met kinderen en jongeren, waar nodig, krijgen wat zij nodig hebben om veilig en gezond op te groeien.
Met een klein deel van de jeugdigen op scholen gaat het niet vanzelf goed.
SMW helpt hen en hun ouders /opvoeders, familie en leerkrachten met het oplossen van problemen. Die hulp maakt het beter mogelijk dat de jeugdigen gezond, gelukkig en veilig opgroeien.

Voor ouders:
Ouders kunnen rechtstreeks óf via de leerkracht of Intern Begeleider terecht bij de SMW’er.  Wanneer er zorgen zijn, met name op het gebied van gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de thuissituatie, kunnen ouders terecht bij de SMW’er. 

Voorbeelden op het gebied van opvoedingsvragen:
• de ouder wilt weten of hij anders met zijn kind zou kunnen omgaan;
• de ouder heeft het gevoel dat hij er alleen voor staat;
• de ouder beleeft geen plezier meer aan zijn kind;
• er is sprake van een echtscheiding;
• er is sprake van rouw of verlies.

Voorbeelden op het gebied van kind gedrag:
• er is voortdurend ruzie;
• het kind is lusteloos of juist overactief;
• het kind heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten.

De SMW’er zal samen met de ouder bekijken wat de beste hulp is voor u en uw kind. Deze hulp kan geboden worden door de SMW’er zelf of er wordt samen gezocht naar passende hulp.


Voor het kind:
Wanneer een kind niet zo goed in zijn vel zit, niet goed ligt in de klas, op zijn tenen loopt, moeite heeft met de emotie-regulatie of knel zit in een scheiding van ouders kan het helpend zijn gesprekken met de SMW’er aan te gaan. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Dit zijn een aantal gesprekken (uitgangspunt is 5 gesprekken) waarbij de situatie verkent wordt en er aandacht is voor de hulpvraag. Wanneer dit niet voldoende toereikend is kan de SMW’er inschatten wat er aanvullend nodig is.
 
Samenwerken met anderen
De SMW’er legt actief verbinding met partijen binnen en buiten de school.
Binnen de school zijn dit de leerkracht(en), de Interne Begeleider, de directeur, en vanzelfsprekend de schoolarts, de jeugdverpleegkundige en medewerkers van leerplicht die aan de school verbonden zijn.
De SMW’er  maakt onderdeel uit van het CJG en van het gemeentelijk zorgteam. Vanuit die rol draagt hij bij aan de verbinding met- en doorverwijzing naar andere hulp en dienstverlening.  De SMW’er zorgt er ook voor dat de school en zo nodig andere belangrijke betrokkenen (CJG, hulpverleners, zorgregisseurs van - binnen de grenzen van de privacy –) voortdurend op de hoogte zijn van  de voortgang van de hulp.De School Maatschappelijk Werkers in Edam/ Volendam:


 
Hallo ouders, leerlingen en leraren,
 
Graag stel ik mij even voor:
Mijn naam is Carolien de Visser. Vanaf 2018 zal ik als School Maatschappelijk Werker (+) aan de slag gaan in het primair onderwijs. Inmiddels heb ik verschillende ervaringen opgedaan in de jeugdhulpverlening, waaronder het School Maatschappelijk werk. Met veel plezier ga ik dan ook van start op de basisscholen in de gemeente Edam – Volendam.

Werken met kinderen en ouders doe ik met veel plezier. De juiste hulp aan laten sluiten of samen zorgen dat een hulpvraag wordt opgelost waardoor kind en gezin weer verder kan gaan vind ik een leuke uitdaging. Graag ga ik deze samen aan met leraren, intern begeleiders en andere belangrijke betrokkenen.
 
Vanaf het nieuwe jaar zal ik op de verschillende scholen aanwezig zijn tijdens het inloopspreekuur.
Ik kan vrijblijvend worden aangesproken, waarbij we direct naar de vraag kijken of we een afspraak hiervoor inplannen. Vragen kunnen gaan over de ontwikkeling van je kind, echtscheiding, rouw e.d.
Het kan zijn dat een aantal gesprekken helpen om weer op weg te kunnen, mocht dit niet zo zijn dan ondersteun ik om de juiste hulp te verkrijgen.
 
Groetjes, Carolien
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag
06-41685919 / c.d.visser@spirit.nl
 
 
 
Data van het inloopspreekuur op de Kennedyschool:
 
Vanaf woensdag 10 oktober.
Om de week op woensdag van 11.00-12.30 uur.
 

Je kunt mij vinden in het kamertje bij de hoofdingang.
Je mag zonder afspraak binnen komen.
 
Indien de datum of tijd niet schikt, kun je altijd via mij of via de intern begeleider een andere afspraak plannen.