Home / Onze school / Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap
Iedere school heeft een bevoegd gezag ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over een aantal zaken altijd overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

De taken van de MR:
De MR overlegt met het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken.
Enkele voorbeelden:

• de besteding van het geld van de school
• het vaststellen van de vakanties en vrije dagen

Over sommige onderwerpen mag de MR alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit pas uitvoeren als de MR er mee ingestemd heeft.

De leden van de MR:
De MR heeft leden, in het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. Alle ouders en leerkrachten mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen.

De volgende ouders en leerkrachten nemen zijn vertegenwoordigd in de MR:

De ouders die in de MR plaats nemen zijn:
Mark Runderkamp
Simon Sier
Daniël van Rijswijk

De leerkrachten die in de MR plaats nemen zijn:
Theo Tol
Linda Bond
Wendy Tol

Directeur Henk Bond wordt voor de vergaderingen uitgenodigd en heeft een adviserende rol.

In Volendam bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Iedere school wordt in deze raad vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht.

Meer informatie:

Ik in de MR?!
Vaders en moeders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar
Download hier de brochure >

Ik in de MR?!
Leerkrachten in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar
Download hier de brochure >


Heeft u vragen of suggesties aan de MR, klik dan hier.

Notulen 22 september 2014
Notulen 13 november 2014
Notulen 4 juni 2015

Notulen 17 september 2015
Notulen 7 januari 2016
Notulen 25 april 2016
Notulen 23 juni 2016
Jaarverslag MR 2015-2016

Notulen 14 maart 2017

Notulen 11 oktober 2018