Home / Onze school / Ouderraad

Ouderraad


Oudderraad J.F. Kennedyschool


• EVEN VOORSTELLEN •
De Ouderraad van de JF Kennedyschool
Een leuke groep ouders, gekozen door ouders

De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor de leerlingen en hun ouders.
De ouderraad helpt bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen.
De ouderraad informeert en betrekt ouders bij (buiten)schoolse activiteiten.
Indien nodig bemiddelt de ouderraad tussen ouders en de school.
De ouderraad kan de medezeggenschapsraad adviseren.

Langs deze weg wil ik iedereen voorstellen:
  • Ada Waal, voorzitter
  • Gerie Karregat, penningmeester
  • Cynthia Schokker, secretaris en MR oudergeleiding
  • Nico Tol
  • ​​​​​​​Marianne de Vries
  • Marleen Snoek
  • Anneke Beemsterboer
  • ​​​​​​​Thea van Rijn
Mocht u een vraag hebben aan de OR dan kunt u een mail sturen naar cynthia.schokker@ziggo.nl of contact opnemen met de school.

Met vriendelijke groet,
Cynthia Schokker
Secretaris JF Kennedyschool