Medezeggenschap

Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Dit bestuur kan deze beslissingen niet alleen nemen, de medezeggenschapsraad heeft hier ook een belangrijke stem in. De medezeggenschapsraad heeft een adviserende rol, maar neemt ook belangrijke beslissingen samen met het schoolbestuur. Het bestuur mag een besluit pas uitvoeren wanneer de MR ermee ingestemd heeft.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 personeelsleden van school en 3 ouders. Zij vertegenwoordigen de ouders van onze leerlingen en worden door middel van een verkiezing gekozen.

Namens de ouders:

Mark Runderkamp
Simon Sier
Jack Leeflang

Namens het team:

Theo Tol
Pauline Kras
Amanda Mazereeuw

In Volendam bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad adviseert op bestuursniveau en werkt overkoepelend voor alle scholen. Iedere school wordt in deze raad vertegenwoordigd door 1 ouder en 1 leerkracht.

Ouderraad

De ouderraad is heel belangrijk voor de school. Zij organiseren en begeleiden verschillende activiteiten op school voor de kinderen en ouders. Ze helpen en ondersteunen leraren. Daarbij bemiddelen de leden van de ouderraad tussen de ouders en de school. De ouderraad kan de medezeggenschapsraad ook adviseren wanneer dit nodig is.

Leden van de ouderraad:

Gerie Karregat (voorzitter en penningmeester)
Marleen Snoek
Anneke Beemsterboer
Thea van Rijn
Sandra Keizer
Alex Smit
Leon Smit

Heeft u vragen aan de ouderraad? Dan kunt u een mail sturen naar info@jfkennedyschool.nl of contact opnemen met de school.

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten