De geschiedenis van de J.F. Kennedyschool

In de jaren ’60 en ’70 werden er nieuwe huizen gebouwd op het ‘eerste zand’ in Volendam. Een nieuwe woonwijk waar honderden huizen gebouwd werden en er moest ook een school worden gebouwd voor alle kinderen die in deze buurt geboren zouden worden. Jaap Smit was op dat moment werkzaam op de ‘Tarcisiusschool’ en werd aangewezen om hoofdonderwijzer van deze nieuwe school te worden. Hij mocht de naam van de school kiezen en hij vernoemde de school naar een man die hij heel erg bewonderde: J.F. Kennedy.

Alle andere scholen in Volendam waren op dat moment vernoemd naar een heilige en de J.F. Kennedyschool was de eerste school die vernoemd werd aan een ander persoon. Dit kwam wellicht door het feit dat het schoolbestuur sinds 1965 niet meer gekoppeld was aan het kerkbestuur.

In 1969 werden alle aanvragen voor de bouw van de nieuwe school gedaan en op 18 november 1970 werd door de Burgemeester en wethouders van Edam de bouwvergunning afgegeven. Sleutelbouw B.V. werd de aannemer van de J.F. Kennedyschool waarin zeven lokalen moesten komen; 6 ‘gewone’ klassen en één handenarbeidlokaal.

De J.F. Kennedyschool werd eerst gehuisvest in de Sint Willibrordschool aan de Sijmen Molstraat totdat het nieuwe schoolgebouw klaar was. Ook werd een van de groepen ondergebracht in de nieuwe Sint Petrusschool aan de Schoklandstraat.

Jaap Smit, Frans Goossens en later Angela Hammink- van Mierlo waren de eerste leerkrachten van de J.F. Kennedyschool. Op vrijdag 29 oktober 1971 werd de school officieel geopend met de onthulling van een kunstwerk.

Door de vorming van het basisonderwijs in 1985 werden de kleuterscholen en lagere scholen samengevoegd. Onze school had echter niet voldoende lokalen voor 8 groepen. Daarom werd er een dependance gemaakt van de voormalige kleuterschool ‘De Blokkendoos’ aan het Siriusplein.

De verhuizing

Rond het jaar 2000 is besloten om de J.F. Kennedyschool samen met de Sint Nicolaasschool in een, nieuw te bouwen, school in het Boelenspark te huisvesten. Daarmee werden alle groepen weer samen gevoegd. In augustus 2002 is dit mooie, nieuwe gebouw geopend waarin onze school en de Sint Nicolaas door middel van klapdeuren van elkaar zijn gescheiden.

Het nieuwe schoolplein

In het schooljaar 2018-2019 is er hard gewerkt aan het nieuwe schoolplein. We hebben samen met de Sint Nicolaasschool een stuk grond van de gemeente gekregen waardoor een grote fietsenstalling achter de school is gerealiseerd. Daarbij is het hele schoolplein op de schop gegaan en zijn er vele mooie klim- en speeltoestellen geplaatst. De kinderen kunnen nu naar hartenlust spelen op dit prachtige plein.